PRISER

Honorartabellerne indeholder de faste priser, der er aftalt for voksentandplejen med den offentlige sygesikring.
Priser på tandlægeydelser (Honorartabeller) med tilskud (PDF)
Nogle behandlinger er med variabel patientbetaling, som fremgår af prisliste i vores venteværelse.
Såfremt du ønsker et eksakt overslag, kræver det en forudgående undersøgelse på klinikken.

Priseksempler er med udgangspunkt i, at du får tilskud fra “danmark” samt familierabat på 50%. Dvs. Hvis du har 4 familiemedlemmer der går hos os.
*Som medlem af Sygeforsikring “danmark” får du tilskud til de fleste behandlinger. Læs mere om grupper, konkrete regler og satser på “danmark”‘s hjemmeside.
Der ydes tilskud til en lang række ydelser ud over dem du ser her. Se mere hos “danmark” eller spørg tandlægen.

Priser fra
Tandfyldning,flerfladet plast
Behandling Pris Tilskud Din pris
Lille kindtand (1 flade) 564 310 254
Lille kindtand (2 flader) 593 310 283
Lille kindtand (3 flader) 759 310 449
Lille kindtand (4 flader) 862 310 552
Stor kindtand (1 flade) 685 310 375
Stor kindtand (2 flader) 816 310 506
Stor kindtand (3 flader) 1109 310 799
Stor kindtand (3 flader) 1111 310 801
Protetik
Behandling Pris Tilskud Din pris
Metalkermik tandkrone 4074 310 3764
Porcelænskrone 4171 310 3861
Treleddet tandbro 12514 930 11584
Rodbehandling
Behandling Pris Tilskud Din pris
Rodbehandling (1 kanal) 889 250 639
Rodbehandling (2 kanaler) 1437 500 937
Tandkirurgi
Behandling Pris Tilskud Din pris
Fjernelse af visdomstænder fra 1105
Implantant / Kindtand /eksl. krone + opbygning
Tandproteser
Behandling Pris Tilskud Din pris
Delprotese (over- og underkæbe) 8167 Danmark tilskud kun gruppe 1-2
Helprotese (over- og underkæbe) 10831 kun gruppe 1-2
Imm. tillæg 2189
Andet
Behandling Pris Tilskud Din pris
Undersøgelser 163 70 93
Bedøvelse 175 75 100
Tandrensning (undersøgelse**) 204 105 86
Tandrens øvrigt 421 175 246
Røntgen 148.87 68 80.87
Udeblivelse 265

** Denne pris er inkl. tilskud fra sygesikringen og kan kun benyttes én gang årligt i forbindelse med en betalt undersøgelse.

TILSKUD FRA SYGESIKRINGEN
Tandbehandling med tilskud fra sygesikringen koster det samme på alle tandklinikker i Danmark. Du kan se hvilke ydelser, der giver tilskud, og hvad tandlægepriserne er her.
Sygeforsikringen “danmark”

Du kan læse mere på Sundhed.dk